Sadrokartónové podhľady

Sadrokartónové podhľady a podhľadové systémy

Sadrokartónové podhľady a podhľadové systémy - ich konštrukciu je možné umiestniť priamo na akýkoľvek nosný strop a môžu slúžiť aj ako základ pre ďalšie úpravy, napr. maľovanie, tapetovanie. Sú určené aj na renovácie či zakrytie poškodených stien.

Medzi výhody patrí suchý proces montáže a schopnosť prekryť nehomogénny podklad (kombinácie betónu, ocele, tehál, tvaroviek a pod.). Nad podhľadom môžeme umiestniť rozvody elektriny, vody, plynu, ako aj kanalizáciu, ktorá sa takto zamaskuje.