Rigips 4PROfesional

Už 14 rokov sa zaoberáme skrášľovaním interiérov a plníme aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Ak plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu vášho bývania a požadujete kvalitu za prijateľnú cenu , tak ste u nás správne.

Chcete zmontovať perfektný sadrokartónový strop alebo priečku bez viditeľných spojov?

Ak áno, odpoveď je jasná: Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional, ktoré majú špeciálne upravené hrany. Všetky ich hrany – pozdĺžne aj priečne – sú už od výroby sploštené.

Proti bežným sadrokartónovým doskám prinášajú teda dosky 4PROfesional tieto výhody:

  • ideálnu rovinnosť povrchu stropu alebo priečky
  • vyššiu pevnosť spojov a menšie riziko prasklín
  • rýchlejšiu úpravu spojov – až 20 % úsporu času
  • menšiu spotrebu materiálu – až 25 % úsporu tmelu

Montáž dosiek 4PROfesional nevyžaduje žiadne nové postupy bežným spôsobom tmelenia s doteraz používanými tmelmi a výstužnými páskami sa dosiahne oveľa lepšia kvalita povrchu konštrukcií.

KONTAKTUJTE NÁS