Summer sun

Okrasný sadrokartónový podhľad nad schodišťom podsvietený žltou led