Ponuka všetkých typov sadrokartónových prác

Už 14 rokov sa zaoberáme skrášľovaním interiérov a plníme aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Ak plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu vášho bývania a požadujete kvalitu za prijateľnú cenu , tak ste u nás správne.

Sadrové omietky

použitie na všetkých bežných pevných stavebných podkladoch

 • využitie na steny a stropy
 • vytvorenie hladkého povrchu
 • sú vhodným podkladom pod rôzne povrchové úpravy (farby, tapety, obkladačky atď.)
 • súbor na stiahnutie - Rigips sadrove omietky.pdf (2 MB)

  Rimano FINAL

  POPIS VÝROBKU

Rimano Final je veľmi jemná,hladená, ušľachtilá sadrová stierka s vysokou belosťou. Chemicky ide o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachťujúcimi prísadami, umožňujúcimi nanesenie vo veľmi tenkej vrstve zodpovedajúca norme EN 13279-1 s možnosťou vyhladenia až do 0 mm. 
Farba: biela

OBLASŤ POUŽITIA

Rimano FINAL slúži k vyrovnaniu povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie a hladenie povrchu, ako aj pre vyrovnanie drsnejších povrchov. Je ideálny pre uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolytických betónových konštrukcií a pre celoplošné stierkovanie sadrokartónu pri splnení požiadaviek triedy Q4 Smernice pre kvalitu povrchu. Rimano FINAL má vysokú priľnavosť aj na starých vápenných a cementových omietkach. Stierku možno aplikovať až do hrúbky 3 mm. 
Je možné ju vyhladiť až do 0 mm.

SPRACOVANIE

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 kg zmesi nasypať od 1 l vody, nechať približne 5 min. odležať a do hladka ručne alebo s elektrickou metlou rozmiešať. Pri betónovom podklade použiť Rikombi Kontakt ako kontaktný mostík (okrem uzatvorenia pórov). Pri jednom pracovnom postupe nanášať a zároveň hladiť, ďalšie nanášanie až po úplnom vyschnutí. Zmeny pomeru sadry a vody sa prejavia na vlastnostiach spracovávanej zmesi, hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou.
Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (zmesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 12 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

Rimano PLUS 

Superbiela sadrová maliarska stierka s vysokou jemnosťou, ktorá je určená pre najnáročnejšie použitie v interiéri. Používa sa na vyrovnávanie povrchu pred maľovaním - lokálne opravy nerovností i celoplošné stierkovanie a vyhladzovanie stenových a stropných plôch. Vysoká belosť znamená úsporu maliarskej farby. Spracovateľnosť min. 60 min. Odporúčaná hr. 0 – 10 mm. Balenie: 5, 12,5 a 25 kg.

Rimano PLUS

Rimano PRIMA 

Ručná sadrová stierka s vysokou priľnavosťou, vhodná na povrchovú úpravu relatívne hladkých plôch. Možno ju použiť pre celoplošné stierkovanie jadrovej omietky, starej omietky, betónu, pórobetónu, ale tiež na lokálne opravy omietok a plôch. Spracovateľnosť min. 60 min. Odporúčaná hr. 2 – 10 mm. Balenie: 5 a 25 kg.

Rimano PRIMA

Rimano UNI 

Ručná sadrová omietka na použitie v interiéri, ktorá je vhodná i pod keramické obklady. Možno ju použiť na celoplošné omietanie tehlového muriva, betónu, pórobetónu, jadrovej omietky, ale aj na lokálnu opravu omietok a vyspravovanie poškodených plôch. Napr. pri výmene okien. Spracovateľnosť min. 60 min. Odporúčaná hr. 5 – 30

Rimano UNI

Prečo omietať so sadrovou omietkou – systémami povrchových úprav Rigips?

 • Pretože sú ekologické a zdraviu neškodné:
  Sadra je prírodný produkt bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na zdravie.
 • Pretože ich využitie je racionálne
  Vďaka jednoduchému spracovaniu, rýchlemu schnutiu a vylepšenému systému logistiky podmieňuje celkovú rýchlosť výstavby.
 • Pretože sú mnohostranné
  Systémy povrchových úprav so sadrovou omietkou Rigips je možné použiť na všetkých bežných pevných stavebných podkladoch, stenách a stropoch. Vhodne slúži ako podklad pre rôzne povrchové úpravy (farby, tapety, obkladačky...), ako aj na vytvorenie dokonale hladkých stien.
 • Pretože regulujú izbovú teplotu
  Ak staviate veľmi blízko k vášmu susedovi, riskujete, že nedôjde k nepretržitej výmene vzduchu, ktorá sa dnes cielene reguluje vetraním. Varenie, sprchovanie, kúpanie, ale aj dýchanie zvyšujú vlhkosť vzduchu. Sadra dokáže túto vlhkosť regulovať a navyše vďaka veľkej pórovitosti ju z ovzdušia prijímať a potom opäť odovzdávať, keď ej vzduch nežiaduco suchý.
  • Pretože vytvárajú pocit pohodlia
   Sadrová a vápenno-sadrová omietka majú nízku tepelnú vodivosť a rovnovážnu vlhkosť a preto sa pri dotyku zdajú byť teplé. Malý rozdiel medzi teplotou steny a teplotou miestnosti vyvoláva príjemnú atmosféru v miestnosti.
  • Pretože udržujú čistotu
   Nízka povrchová vodivosť zabraňuje statickému náboju omietky. Preto sadrová omietka nepriťahuje žiadny prach.
  • Pretože je nehorľavá
   Pri tvrdnúcom procese sa spája časť vody so sadrou, ktorá zostáva v sadre naviazaná v kryštalickej forme. V prípade požiaru sa voda postupne uvoľňuje a tak zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí.

Naša ponuka sadrokartónový prác

Všetko o sadrokartóne
Sadrové omietky
Sadrokartonove predsadenie stien
Sadrokartonove podkrovie
Sadrokartónové podhľady
Sadrokartonove lepené steny
Sadrokartonova priečka
Kazetové podhľady
Bytové Jadra
RGB Led osvetlenie sadrokartónov
Používame výhradne certifikované produkty
Rigips 4PROfesional

Novinky