Ponuka všetkých typov sadrokartónových prác

Už 14 rokov sa zaoberáme skrášľovaním interiérov a plníme aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Ak plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu vášho bývania a požadujete kvalitu za prijateľnú cenu , tak ste u nás správne.

Všetko o sadrokartóne

SadrokartónVlastnosti sadry

Sadra je prírodná stavebná látka , ktorá je nehorľavá ( sadra samotná naviac obsahuje kryštalicky viazanú vodu , ktorá zvyšuje protipožiarne vlastnosti sadrokartónov , podporuje zdravé životné prostredie , reguluje interiérové ​​klímu , má dobrú difúziu vodnej pary a pri spracovaní neškodí ľudskej pokožke ( pH - faktor sadry je prakticky zhodný s pH - faktorom ľudskej pokožky ) . Usporí čas a náklady na výstavbu , umožňuje tepelnú aj zvukovú izoláciu a sadra je bez zápachu .

Použitie sadrokartónových dosiek

Sadrokartónové dosky skrátene ( SDK ) sú určené predovšetkým pre montáž priečok , stropných podhľadov , suchých omietok a presadených stien na oceľové profily , poprípade drevené laty ​​. Sadrokartónové stavebné systémy sú určené pre široké spektrum využitia v interiéroch , a to ako v novej výstavbe , tak i pri rekonštrukciách a opravách bytov , rodinných domov , hotelov , úradov , škôl , nemocníc , prípadne i historických objektov . Výhoda stavebné systémov ( SDK ) : ľahká spracovateľnosť , nízka hmotnosť ( malé statické zaťaženie objektov ) , malá dopravná a energetická náročnosť , rýchlosť a komplexnosť montáže , minimálna technologické prestoje , suchý proces ( s praktickým vylúčením vody zo stavby ) , overený stavebnicový systém bez potreby znalostí a skúseností z oblasti klasických murárskych postupov a súbežná montáž rozvodov ( elektrina , voda , a pod ) . Široké možnosti povrchových úprav - nátery , maľby , tapety , obklady , omietky apod Všetky funkcie ktoré sadrokartóny majú spĺňajú normy STN . Základné funkcie : Zvukovo izolačné , tepelnoizolačné , protipožiarne , inštalačné , paronepriepustné , špeciálne - chrániaci pred žiarením a bezpečnostné atď

Druhy sadrokartónových dosiek

Výrobné závody produkujú sadrokartónové dosky , vyrábajú rôzne druhy dosiek s vlastnosťami , ktoré sú považované ako účel použitia na stavbe . Sadrokartónová doska sa skladá zo sadrového jadra obojstranne oplášteného špeciálnym papierovým kartónom ( podľa druhu dosky ) . Sadrokartónové dosky sa vyrábajú v šírkach 1200mm a 1250mm . Ďalej sa sadrokartónové dosky vyrábajú v hrúbke : 6; 9,5; 10, 12,5, 15, 18, 20; 25mm , pričom dosky hrúbky 6 , 9,5 a 10 sa nepovažujú za samonosné . Od hrúbky 15 vyššie sa jedná napospol o dosky na použitie v protipožiarnych konštrukciách . Sadrokartónové dosky sa rozlišujú aj podľa prevedenia hrán , na stavbách a pri rekonštrukciách sa najviac používa hranou , ( VARIO ) - sploštené zaoblené pozdĺžne hrany , opláštené kartónom . A hrana PRE - sploštené , kolmo rezané hrany , opláštené kartónom . Sadrokartónové dosky sa ďalej rozdeľujú , podľa použitia na stavbe a líšia sa druhom kartónu . Medzi najčastejšie využívané druhy sadrokartónových dosiek na stavbách a pri rekonštrukciách , patrí : ( označenie napríklad : GKB , RB , sú označenie výrobcu sadrokartónových dosiek )

Stavebná doska obyčajná ( GKB , RB ): Táto doska sa používa v interiéroch s relatívnou vlhkosťou menšou ako 65 % pri teplote 20 ° C. Dosky sa používajú pre suché priestory , bežné bytové priečky a podhľady , aj pre ostatné konštrukcie bez protipožiarnych požiadaviek . Označenie: Na zadnej strane je modré písmo uprostred dosky , doska je potiahnutá bielym kartónom .

Stavebná doska impregnovaná ( GKBI , RBI ): Impregnované dosky sa používajú v priestoroch s vyššou relatívnou vlhkosťou do 75 % , alebo 85 % po dobu dlhšiu ako 10 hodín , sa 100 % vlhkosťou po dobu menšiu ako 2 hodiny počas 24 hodín , pri teplote 20 ° C. Dosky sa používajú do kúpeľní , spŕch a umyvární . Označenie : Na zadnej strane je modré písmo uprostred dosky . Doska je celá potiahnutá špeciálnym kartónom zelenej farby .

Stavebná doska protipožiarna ( GKF , RF ): Protipožiarne dosky sa používajú do suchých priestorov so stálou relatívnou vlhkosťou menej ako 65 % pri teplote 20 ° C s požadovanou požiarnou odolnosťou stavby , alebo ako ochrana oceľových konštrukcií pred požiarom. Označenie : Na zadnej strane je červené písmo uprostred dosky . Doska je potiahnutá červeným kartónom .

Stavebná doska protipožiarna impregnovaná ( GKFI , RFI ): Protipožiarne impregnované dosky sa používajú do priestoru s vyššou relatívnou vlhkosťou do 75 % ako dosky GKBI , ale kde je navyše stanovená protipožiarna odolnosť konštrukcie . Použitie vyplýva z kombinácie požiadaviek na dosky GKF a GKBI . Označenie : Na zadnej strane je červené písmo uprostred dosky . Doska je potiahnutá červeným kartónom .

Stavebná doska akustická ( novinka ) : Táto akustická sadrokartónová doska je vyrobená podľa špeciálnej receptúry . Má vhodne zvolenú hustotu jadra , ktorú tvorí upravená sadrová kryštalická štruktúra so špecifickými tlmiacimi vlastnosťami . Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu dosahuje doska vysokých akustických kvalít . Hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti dosiahnuté pri laboratórnych skúškach systémov v autorizovaných skúšobniach preukázali zvýšenú účinnosť modrej akustickej dosky pre izoláciu proti hluku . Tieto vysoké východiskové hodnoty nepriezvučnosti navyše zaisťujú optimálnu spoľahlivosť konštrukčných systémov i po ich zabudovaní do stavby . A staviteľom teda prináša istotu dosiahnutia deklarovaných hodnôt akustickej izolácie . Doska je celá potiahnutá kartónom modrej farby .

Naša ponuka sadrokartónový prác

Všetko o sadrokartóne
Sadrové omietky
Sadrokartonove predsadenie stien
Sadrokartonove podkrovie
Sadrokartónové podhľady
Sadrokartonove lepené steny
Sadrokartonova priečka
Kazetové podhľady
Bytové Jadra
RGB Led osvetlenie sadrokartónov
Používame výhradne certifikované produkty
Rigips 4PROfesional

Novinky