Ponuka všetkých typov sadrokartónových prác

Už 14 rokov sa zaoberáme skrášľovaním interiérov a plníme aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Ak plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu vášho bývania a požadujete kvalitu za prijateľnú cenu , tak ste u nás správne.

Bytové Jadra

Umakartové jadro dnes uspokojuje svojim riešením aj estetikou úrovňou už len málokoho. Ak uvažujeme , že väčšina panelových domov pochádza z výstavby 70-80 rokov dostávajú sa jadrá na samej hranici svojej životnosti. Dosluhujú funkčne , zaostávajú vzhľadovo. Čiastkové riešenie formou rôznych úprav a kompromisov síce môžu na niekoľko rokov pomôcť, ale problém sa podstatne skôr oddiali . Zásadné rekonštrukcie bytového jadra je prezieravé riešenie . Bytové jadro možno vymurovať, ale rýchlejšie a efektívnejšie alternatívou pre tento problém je sadrokartónové jadro. Podmienky pre využitie sadrokartónového systému pri prestavbe sú dané predovšetkým statickými vlastnosťami stropnej konštrukcie , na ktorej bude prestavba prebiehať . Vzhľadom k tomu , že celková hmotnosť zabudované konštrukcie neprekročí hmotnosť stávajúceho bytového jadra , je systém suchej výstavby použiteľný vo všetkých existujúcich stavebných sústavách s rozpony stropov 3 , 3,60 , 4,20 a 6m bez statického posudku . Na účely prestavby bytových jadier sú z tohto programu využívané priečky , podhľady , predsadené steny a stavebnej chémie.

Technologický postup montáže sadrokartónového bytového jadra

Technologický postup montáže sadrokartónového bytového jadra.

  1. Po demontáži pôvodného bytového jadra a odstránenie zvyškov podláh vo WC a kúpeľni vznikne na podlahe nerovná plocha . Túto plochu je nutné vyčistiť , vyrovnať menšie nerovnosti ( 5 - 10mm ) a stabilizovať penetračným náterom . Na napenetrovaný povrch sa potom vykoná hydroizolačné a zvukovoizolačné vrstva . Zhora citovaná opatrenie je nutné vykonať na ploche nového komponentu podľa projektu prestavby vr . plochy priečok . Z časových dôvodov sa vyrovnanie vykonáva až po montáži a čiastočnom opláštenie priečok .
  2. Postup montáže je zhodný ako u sadrokartónové priečky . Na vodiace profily sa prilepí tesniaca páska , ktorá tlmí vedenie hluku z priečky do stropnej konštrukcie a naopak . UW - profil sa pripevnia k podlahe a analogicky na strop univerzálnymi hmoždinkami K6/35 . Na CW - profil , ktorý sa prisadzujú na stenový panel , sa prilepí tesniaca páska a upevní sa univerzálnymi hmoždinkami , postupne sa osadzujú ďalšie CW - profily v osovej vzdialenosti 62,5 cm .
  3. Postup opláštenie sadrokartónovými doskami je zhodný ako u sadrokartónových priečok . Sadrokartónová doska GKB hrúbka 12,5 mm slúži na opláštenie plôch priečok mimo bytového jadra , sadrokartónová doska GKB - I hrúbka 12,5 mm impregnovaná ( zelená ) slúži k opláštenie vlhkostno exponovaných plôch ( kúpeľňa vnútro ).
  4. Inštalácia rozvodov sa vykonáva do jednostranne opláštenej priečky . Do CW - profilov sa vytvorí potrebné priechody ( predražené otvory v tvare " H " ) a týmito priechody sa vedú príslušné rozvody zdravotných inštalácií ( voda a odpad ) a elektroinštalácií ( káble ) . Do vyvŕtaných otvorov v sadrokartónovom plášti sa osadí a stabilizujú elektroinštalačné krabice a káble sa zatiahnu do príslušných krabíc . Obdobným spôsobom sa privedú rozvody studenej a teplej vody a odpadové potrubie prídavných stužujúcich prvkov na pripevnenie zariaďovacích predmetov . Koncovky prívodov sa fixujú v otvoroch montážnych dosiek a profilov , čo zamedzí pretáčaniu a následnému odkrúteniu potrubia pri montáži i opravách armatúr a batérií.
  5. Pri montáži oceľovej zárubne sa postupuje rovnako ako do sadrokartónovej priečky , akurát škáru medzi zárubňou a sadrokartónovými doskami v interiéri kúpeľne a wc je nutné vyplniť silikónovým tmelom . Všetky elektroinštalačné rozvody, rozvody studenej a teplej vody aj pripojovacieho odpadového potrubia sú v dutine priečky prepojené a fixované . Oceľová dverné zárubňa je osadená , teraz až teraz je možné dutinu priečky uzavrieť z druhej strany sadrokartónovými doskami . Postupuje sa analogicky ako pri montáži prvého plášťa . Škáry medzi doskami sa vytmelia rovnako ako u sadrokartónových priečok . Sadrokartónové dosky osadené na kostre priečok musí byť bezodkladne opatrené základným penetračným náterom . Finálnu povrchovú úpravu môže úspešne uskutočniť iba na takto upravený povrch .

Naša ponuka sadrokartónový prác

Všetko o sadrokartóne
Sadrové omietky
Sadrokartonove predsadenie stien
Sadrokartonove podkrovie
Sadrokartónové podhľady
Sadrokartonove lepené steny
Sadrokartonova priečka
Kazetové podhľady
Bytové Jadra
RGB Led osvetlenie sadrokartónov
Používame výhradne certifikované produkty
Rigips 4PROfesional

Novinky